Sremska Mitrovica Limes grad

Sremska Mitrovica Limes grad – Limes saradnici

Sremska Mitrovica (rusinskiСримска МитровицаhrvatskiSrijemska MitrovicamađarskiSzávaszentdemeternjemačkiSyrmisch MitrowitzlatinskiSirmium) je grad koji se nalazi u autonomnoj pokrajini Vojvodini odnosno Srbiji na 44.98° North, 19.61° East. Godine 2002. grad je ukupno imao 39.041, dok je opština Sremsnka Mitrovica imala 85.605 stanovnika. Predstavlja administrativno središte Sremskog okruga.

Grad se nalazi u severozapadnom delu Srbije i jugozapadnom delu Vojvodine, na kontaktu triju različitih morfoloških celina: sremske ravnicemačvanske ravnice i fruškogorskog pobrđa. Sremska Mitrovica ima geografski položaj na 44 stepeni i 58 minuta severne geografske širine i 19 stepeni 36 minuta istočne geografske dužine i prostire se po južnom obodu sremske lesne terase i na aluvijalnoj ravni leve obale reke Save, na prosečnoj nadmorskoj visini od 82 m. Gradsko naselje zapravo je konurbacija tri naselja: Sremske Mitrovice kao centralne urbane celine, susedne Mačvanske Mitrovice na desnoj obali Save i najvećeg sela po broju stanovnika u Srbiji, Laćarka, na zapadu. Grad se nalazi na veoma povoljnom mestu, svega 75 km od glavnog grada zemlje, Beograda, sa kojim ga vezuje auto-put E-70 evropskog značaja. Sa Beogradom je grad povezan i jedinom dvokolosečnom prugom u državi. Od pokrajinskog sedišta, Novog Sada, udaljen je 50 km. Od granice sa republikom Hrvatskom grad je udaljen 35 km. Po ovome je Sremska Mitrovica najbliža Zapadu od svih okružnih središta naše zemlje.

Položaj u bližoj okolini, takođe je povoljan budući da je grad nastao na „najtanjem“ delu Srema, na mestu gde su kopneni putevi koji vode sa Balkana i Beograda na istoku ka današnjoj Hrvatskoj na zapadu najbliži vodenim putevima (reci Savi). Ovi putevi ovde prave saobraćajno čvorište. Pored toga mesto Sremske Mitrovice je povoljno, jer je ovo mesto na Savi gde je ona najbliža Fruškoj gori. Takođe, grad je obrazovan na mestu gde je savska obala najpristupačnija. U prošlosti su delovi istočno i zapadno od grada bili izuzetno močvarni i teško pristupačni, pa je ovo mesto bilo pogodno za prelazak preko reke i upravu nad njom u ovom delu toka. Ova okolnost je bila i bitna sa stanovišta odbrane, jer su okolne močvare bile i „prirodni bedem“ u ratnim vremenima.

Kako naručiti Limes proizvode u Sremskoj Mitrovici?

Limes proizvode možete naručiti u Sremskoj Mitrovici tako što pozovete gospođu Aleksandra Prodanović na broj telefona 0692757007 ili putem mejla prodanovicaleksandra135@gmail.com

Limes u Sremskoj Mitrovici

Limes proizvodi katalog 2022 godina

Katalog Limes proizvoda za 2022 godinu možete da preuzmete i dobijete na mejl popunjavanjem kontakt forme i pridružujete se zajednici Limes.

.

Cenovnik Limes proizvoda u Srbiji i Sremskoj Mitrovici

Cenovnik Limes proizvoda možete da vidite kompletan klikom na link CENOVNIK SRBIJA

Da bi kupili sa povlašćenim cenama sa 33% popusta kliknite na sledeći link REGISTRACIJA KUPACA U SRBIJI

Dodatni posao u Sremskoj Mitrovici

Dodatni posao i dodatni posao u Sremskoj Mitrovici možete da radite od kuće, online(putem društvenih mreža) ili direktnim kontaktom sa klijentima ili saradnicima. Posao koji se u početku radi kao dodatni može da preraste kao stalni posao marketinga i širenja informacija o zdravim eko proizvodima. Da bi saznali šta čini dodatni posao slobodno pozovite gospođu Aleksandra Prodanović na broj telefona 0692757007.

Dodatni posao od kuće u Sremskoj Mitrovici