Mrežni Marketing

Mrežni marketing svetski fenomen

Mrežni marketing je nastao kao sistem plasmana robe i usluga u SAD neposredno pre pocetka Drugog svetskog rata. Sedamdesetih godina ovaj sistem pocinje sve vise da se primenjuje i u Evropi. Devedesetih godina dozivljava pravu ekspanziju i razvija se u izuzetan biznis.

Mrezni marketing je danas jedan od najznacajnijih poslovnih poduhvata u svetu, u kome direktno ucestvuju milioni ljudi i ostvaruju promet meren stotinama milijardi dolara na godisnjem nivou.

Za nepunih pola veka, mrezni marketing je proglasen biznisom narednog milenijuma. Medjutim, mnogi ga nikada nece razumeti.

“Ubedjen sam da je jedini pravi razlog sto svi nisu u ovom sistemu to sto ne znaju njegovu sustinu.” Don Failla

Leave a Comment